Күзембайұлы Аманжол

  • + Кафедра истории Казахстана
  • + Должность:профессор
  • + Ученая степень: доктор исторических наук
 

Аманжол Күзембайұлы - доктор исторических наук, профессор, действительный член Национальной Академии естественных наук Республики Казахстан, заведующий кафедрой истории Казахстана.

Окончил исторический факультет Казахского Национального университета им. Аль-Фараби. Отличник народного образования КазССР, награжден нагрудным знаком за особые заслуги в развитии науки.

Преподает базовые дисциплины:

  • методология истории,
  • фундаментальные проблемы отечественной истории (магистратура),
  • источниковедение истории Казахстана (магистратура).

Автор свыше 200 научных работ, в том числе около 50 монографий, учебников и учебных пособий.

Основное направление научной деятельности: актуальные проблемы отечественной и региональной истории.

Негізгі ғылыми зерттеушілік бағыты:

Отан тарихының және өлке тарихының өзекті мәселелері.

tarih teor 2014

Тарих теориясы және методологиясы. Оқу құралы / А. Күзембайұлы, Е. Әбіл. - Қостанай, 2014. - 220 бет.

ISBN 978-601-7305-76-5

Оқу құралы оқу жоспарына жаңадан кірген «Тарих ғылымының теориялық және әдіснамалық мәселелері» пәнінің негізгі проблемаларына арналады. Кітап біріне-бірі тығыз байланысты екі үлкен тақырыпты ашуға арналған. Тарих ғылымының теориялық мәселелері оқу құралының бірінші бөліміне арқау болған. Арнаулы бөлімде тарихи зерттеулер барысында пайдаланылатын әдіс- тәсілдерге тоқталған. Оқу құралы тарих факультетінің студенттеріне, магистрлеріне, жоғары және орта оқу орындарының оқытушылары мен мұғалімдеріне арналған.

 

tarihnama-2016

Тарихнама. Оқу құралы. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты. / А. Күзембайұлы, Е. Әбіл. - Қостанай, 2016. - 209 бет.

ISBN 978-601-7839-08-6

Оқу құралы тарихшы мамандарды дайындауда ерекше орын алатын тарих­нама пәніне арналған. Кітапта әлемдік тарихнамалық процеске толық сипаттама бе­рі­леді. Сонымен қатар авторлар ХҮІІІ ғасырда қалыптасып осы күні әлемдік дең­гей­­­ге көтерілген Ресей тарих­намасының негізгі кезеңдеріне де тоқталады. Қазақ ұлт­тық тарихнамасы қазір алғашқы қа­дам­дарын жасауда. Дегенмен қазақ тарихы көп­теген шетелдік ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқаны белгілі. Сондықтан оқу құралының әрбір тарауында қазақ тарихына қалам тар­тқан тарихшылар мен олар­­дың шығармаларына аннотациялық талдау беріледі. Қазақ ті­лін­де жазылған оқу­лықтың жоқтығын ескерсек оқу құралының тарих факультетінің студент­теріне, магис­трлеріне, жоғары жəне орта оқу орындарының оқытушылары мен мұғалім­де­рі­не көмегі тиері анық.

 

derektanu 2017

Деректану. Оқу құралы. Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты. /А. Күзембайұлы – Қостанай, 2017. – 228 б.

ISBN 978-601-7839-94-9

Оқу құралы тарихшы мамандарды дайындауда ерекше орын алатын деректану пəніне арналған. Оқу құралы негізгі үш бөлімнен тұрады.
Алдымен дерек түсінігінің теориясы қарастырылған. Келесі бөлімінде деректердің түрлеріне сипаттама беріледі. Ал соңғы тарауында деректерді іздеу, табу, талдау жəне олардан объективті ақпарат алу əдістері баяндалған.
Оқу құралы тарих факультетінің студенттеріне, магистрлеріне, жоғары жəне орта оқу орындарының оқытушылары мен мұғалімдеріне арналған.

Наши координаты

110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Мы в социальных сетях

Вы здесь: Главная Преподаватели Күзембайұлы Аманжол