Костанайские новости, 2018 год, 11 декабря (№ 137), С. 1, 4. | НАШ ГОРОД

Поручение Президента

5 марта на заседании палат Парламента Нурсултан Назарбаев представил народу Казахстана Пять инициатив, направленных на социальную модернизацию. Третья инициатива посвящена повышению доступности и качества высшего образования. Для достижения этой цели предложены такие меры, как дополнительное выделение 20 тысяч грантов к ежегодным 54 тысячам. Глава государства также поручил Министерству образования и науки начать строительство новых студенческих общежитий. Предложил развернуть эту работу на принципах государственно-частного партнерства.

Наш Костанай, 2018 год, 6 декабря (№ 97-98), С. 6. | Сүйінші!

Өмірзақ Сұлтанғазин – еліміздің мақтанышы

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде жұртшылықты елең еткізген оқиға орын алды. Өйткені, осы жоғары оқу орнының студенттері мен шаһардағы зиялы қауым өкілдері осыдан екі жыл бұрын білімнің қара шаңырағы атанған университетке қазақтың ұлы ғалымы Өмірзақ Сұлтангазиннің есімін беру жөнінде ұсыныс жасаған болатын.

Учительская плюс, 2018 год, 23 ноября (№ 46), С. 10. | ЛЮДИ ДЕЛА

С начала апреля в Костанайском государственном педагогическом университете работает на должности вице-ректора по интернационализации преподаватель из Словакии Ева СМЕТАНОВА. У неё была возможность детально изучить деятельность вуза, ознакомиться с нашей системой образования. И взгляд со стороны европейского специалиста представляет большой интерес.

ЕGEMEN QAZAQSTAN, 2018 ж., 14 қараша (№ 218), Б. 8.| BILIM

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде белгілі ұстаздар, ғалымдар атына дәрісхана ашу дәстүрі ертеден бар дәстүр. Ыбырай Алтынсарин, белгілі тарихшы ғалым, академик Манаш Қозыбаев, есімі тек Қазақстанға емес, одан сырт жерлерге мәшһур ғалымдар Фазылған Бәйімбетов, Өмірзақ Сұлтанғазин, математик ғалым-ұстаз Тобыл Дәулетбаев, тәуелсіз еліміздің алғашқы Білім және ғылым министрі, ғалым Шайсұлтан Шаяхметовтің атында дәрісханалар бар.

Бұл дәстүр бүгін де жалғасын тауып отыр. Енді ағартушы ұстаз Спандияр Көбеевтің құрметіне дәрісхана ашылды. Оның лентасын университет ректоры, профессор Еркін Әбіл мен ұстаз ұрпақтарының бірі Мағыш Ғаріпқызы қиды.

Білімді ел – Образованная страна, 2018 г., 13 ноября (№ 42), С.9.| ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде белгілі ұстаздар, ғалымдар атына дәрісхана ашу дәстүрі ертеден бар. ЬІбырай Алтынсарин, белгілі тарихшы ғалым, академик Манаш Қозыбаев, есімі тек Қазақстанға емес, одан сырт жерлерге мәшһүр ғалымдар Фазылған Бәйімбетов, Өмірзақ Сұлтанғазин, математик ғалым-ұстаз Тобыл Дәулетбаев, Тәуелсіз Қазакстанның алғашқы Білім және ғылым министрі, ғалым Шайсұлтан Шаяхметовтың атында дәрісханалар бар. Бұл дәстүр бүгін де жалғасын тауып, университетте ағартушы ұстаз Спандияр Көбеевтің құрметіне дәрісхана ашылды.

«Спандияр Көбеевтің атына дәрісхана беру көптен ойластырып жүрген шаруа болатын. Білім саласының қайраткерлерін, ғалымдар мен белгілі ұстаздарды жастар ұмытпауы тиіс. Сондықтан, дәрісхана атын беру – біздің халқымыздың ұлыларын ұмыттырмай, жастарға насихаггаудың бір тәсілі деп білеміз. Біздің университетте мұндай іс жалғасын табатын болады», – деді университет ректоры Еркін Аманжолұлы.

Білімді ел – Образованная страна, 2018 год, 6 ноября (№ 41), С. 13. | ПРОЕКТ

В Костанайском госу­дарственном педаго­гическом универси­тете в рамках нового уникального проекта «Я – стажер» прошел круглый стол «Успехи. Проблемы. Поиски». В нем приняли уча­стие молодые учите­ля школ области и опытные педагоги, их наставники из педаго­гического вуза.

Қостанай таңы, 2018 ж., 6 қараша (№ 129), Б. 5.| РУХАНИ ҚАЗЫНА

Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде қазақ жазушысы, қоғам қайраткері, аудармашы, педагог Спандияр Көбеевтің туғанына 140 жыл толуына орай дәрісхана ашылды. Ыбырай Алтынсарин ашқан қазақ-орыс мектебінде сауат ашып, ұлт ұстазының ізін қуып, жолын жалғастырған қайраткердің бастауыш сынып балаларына арналған «Үлгілі тәржіма», «Үлгілі бала» оқулықтары мен қазақ даласындағы алғашқы романдардың бірі «Қалың мал», одан кейінгі «Орындалған арман» ғұмырнамалық еңбегін білмейтін жан кемде-кем. Оқу-ағарту саласындағы ұзақ жылғы еңбегі үшін екі мәрте Ленин орденімен марапатталып, «Қазақ КСР-не еңбек сіңірген мүғалім» атағын алған әрі Жоғарғы Кеңес депутаты болған тұлға қандай құрметке де лайық.

Білім ел – Образованная страна, 2018 год, 16 октября (№ 39), С. 9. | ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» сказано, что «идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свою историю, язык, культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющий передовые и глобальные взгляды». Эта сложная задача решается нами с использованием всех ресурсов Костанайского государственного педагогического университета.

Наш Костанай, 2018 год, 11 октября (№ 82), С. 5. | АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Завышать стоимость оплаты в вузах нецелесообразно

В этом уверен ректор КГПУ, который считает, что в деле об оплате за обучение важно соблюдать баланс.

Костанайский государственный педагогический университет – один из региональных вузов Казахстана, который в условиях рыночной экономики шагает в ногу со временем. Здесь главенствует правило: вовремя реагировать на изменения, происхо-дящие в стране и мире, чтобы подготовить высококлассных специалистов. И это удается: выпускники университета востребованы по всему Казахстану... О новшествах и перспек-тивах развития сферы образования ректор КГПУ Еркин Абиль рассказал в эксклюзивном интервью «НК».

Қостанай таңы, 2018 ж., 3 қазан (№ 115), Б. 4 – 5. | БІЛІМ

Ұзақ жылдан бері облысымыздағы педагог кадрларын даярлап келе жатқан оқу орындарының бірі де бірегейі – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты болатын. Аталмыш оқу орны биыл Үкімет қаулысымен университет мәртебесін алды. Білім ордасындағы осынау өзгеріс пен басқа да жаңашылдықтар туралы сұқбаттасу үшін университет ректоры Еркін Әбілмен кездестік. Тарих ғылымының докторы, профессор Еркін Аманжолұлы басқарып отырған білім ордасында өзге де жаңалықтар бар екен.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Кітапхана БАҚ біз жайлы