Қостанай таңы, № 135 (16 қараша) 2010 ж

Облыс орталығындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында «Күрделі жүйелер мен процестерді модельдеу: оның теориялық, қолданбалы және педагогикалық аспектілері» атты тақырыпта халықаралық ғылыми-практикалық конференция болып өтті.

Костанай, 14 октября (№ 81), 2010 г.

Елена РУБИНШТЕЙН:

Из досье «КН»
Елена Бертрановна Рубинштейн - доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и искусств Костанайского педагогического института.
Родилась в г. Акмолинске (ныне г. Астана). В 1977 году окончила с золотой медалью среднюю школу №8 в г. Кустанае. В этом же году поступила в Московский государственный университет им. Ломоносова, где специализировалась по истории Англии на кафедре новой и новейшей истории Европы и Америки. С 1982 по 1985 годы преподавала историю Древнего мира в Кустанайском пединституте. С 1985 по 1988 годы обучалась в аспирантуре исторического факультета МГУ, где работала под руководством профессора, доктора и.н. М.И. Мещериковой над темой «Общественно-политические взгляды Болинброка». Итог - защита кандидатской диссертации в 1990 году.
В 1995 году Е.Б. Рубинштейн выиграла грант на участие в семинаре крупнейшего американского историка, профессора Р. Даинтона «Восток- Запад», посвященного изучению проблем эпохи Просвещения. В 2004 году на ученом совете в КазНу им. Аль-Фараби Елена Рубинштейн защитила докторскую диссертацию. С 2009 года возглавляет факультет истории и искусств.

Қостанай таңы, 2010 жылы, 6 шілде, 10 б.

Қуат БАЙМЫРЗАЕВ, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, профессор

Немесе мектептерде оқушыларды оқытуды 12 жылдық жүйеге көшіру жағдайында мүғалім кадрларын даярлаудың өзекті мәселелері

Он тоғызыншы ғасырдың екінші жартысында ұлы ұстаз Ыбрай Алтынсарин: "Кел, балалар, оқылық, оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық" - деп, Қазақ сахарасына жар салып, қазақ балаларын оқуға, білімге шақырса, 20-шы ғасырдың орта шенінде елдің ертеңін ойлаған ұлы Мұхтар Әуезов қазаққа "Ел болам десең, бесігіңді түзе",- деп ұран тастаған болатын. Екі ұлы адамның арманы да, бізге қалдырып отырған аманаттары да, біз сияқты ұстаздарға беріп отырған тапсырмалары дабаланы оқыту, елдің болашағын, ертеңін тәрбиелеу, оларды білімі жағынан да, өнері мен мәдениеті жағынан да ешкімнен кем етпей өсіру болып отыр.

Қостанай таңы, № 52-53, 2010 ж

Ұлы Жеңістің 65 жылдық мерейтойына орай мекеме, кәсіпорындар ғана емес, қаламыздағы орта және жоғары оқу орындары да ардагерлерді ардақтап, құрмет көрсетуде.

Қостанай таңы, 2009 жылы, 28 қазан

Қуат БАЙМЫРЗАЕВ, Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор.

Әрбір мемлекеттің келешегі мектептен басталады. Ертең елге ие болар азамат - oл бүгінгі мектеп оқушысы. Ал, сол оқушыға білім нәрін бойына сіңдіретін де, тәлім-тәрбие беретін де мұғалім. Халқымыздың ардақты да аяулы ұлдарының бірі Ахмет Байтурсынов XX ғасырда "Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі - білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім " деп, XXI ғасырда тәуелсіз Қазақстанның Президенті Н. Назарбаев Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқыған дәрісінде "...Бірінші кезекте
жастардың білімділікке, интеллектіге, Отан мен халыққа қызмет етуге деген көзқарастарын өзгерту. ...Бізге ұлттық интеллектінің діңін қуру қажет, бізге халықаралық деңгейде бәсекеге түсе алатын эрудициялы адамдар керек" деп те бекер айтқан емес-ті. Ал, білімді де, білікті, еліміздің әлеуетін құрайтын сол педагог мамандар Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтында даярланады.

Костанайские новости, 2009 г., 27 октября, с. 4.

Завтра Костанайскому пединституту исполняется 70 лет.

Это один из старейших и самых именитых вузов в стране. А его роль в формировании кадров нашей области вообще трудно переоценить. Выпускники вуза работают в школах, госструктурах, в Парламенте республики, пишут ученые труды и проходят защиту на уважаемых научных площадках. Все это, безусловно, результат работы преподавательского коллектива, который изначально был силен и с годами не утратил традицию «сеять разумное, доброе, вечное» с высоким знаком качества.

Накануне юбилея о сегодняшнем дне вуза и его планах на завтра мы беседуем с его ректором доктором географических наук К. Баймырзаевым.

Қостанай таны, 22 қыркуйек, 2009 жыл | Білім ордаларында

Атанған Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының өткені мен бүгіні жайлы сөз

Ректордың бөлмесіндегі әңгіме

Уақыт дегеннің қалай сынаптай сырғып өте шыққанын білмей де қалыппыз. Еліміздегі ең байырғы оқу орындарының бірі, көптеген педагогтардың алтын ұясы Қостанай педагогикалық институтына 70 жыл толып отыр. Жақында осы білім ордасының басшысы, география ғылымдарының докторы, профессор, академик Қуат Маратұлы Баймырзаевқа арнайы жолығып, есімі елімізге белгілі ғалымнан өзі жетекшілік етіп отырған жоғары оқу орнының өткен кезеңдер ішінде тындырған қомақты істері және алда тұрған келелі міндеттері жайлы кеңінен сөйлескен едік.

Печатный двор, сентябрь 2009 г.

Давиденко Т. И.
Родилась в 1949 году в п. Златоуст Урицкого района Кустанайской области. В 1969 году закончила Кустанайское педагогическое училище, в декабре 1969 года принята на работу в Кустанайский педагогический институт в качестве препаратора на кафедру химии, ...в августе 1984 года - в научную библиотеку института, где работает до сих пор. В 1980 году закончила исторический факультет КПП.

Печатный двор, сентябрь 2009 г.

У костанайского учительства, профессорско – преподавательского состава, студенчества Костанайского педагогического института, интеллигенции области, общественности в этом году замечательное событие – Костанайскому государственному педагогическому институту исполняется 70 лет.

Печатный двор, сентябрь 2009 г.

Маркос Игорь Борисович
Доцент кафедры научных основ физической культуры и спорта, старейший преподаватель Костанайского государственного педагогического института. Работает в КГПИ с 1962 года, имеет свыше 80 научных и методических публикаций. Занесен в Книгу почета КГПИ.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Кітапхана БАҚ біз жайлы