ҚР Үкіметінің Заңдары, Ережелері, Қаулылары

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Кодекстер


Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз (2019.23.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 05.09.1995 Жүктеу
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек Кодексі (2019.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 23.11.2015 Жүктеу

ҚР заңдадары, ҚР Президентінің Қаулысы


«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Қазақстан Республикасының Заңы (2019.19.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 27.07.2007 Жүктеу
«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 285-V Заңы (2019.06.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 09.02.2015 Жүктеу
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңы (2019.01.08. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 18.11.2015 Жүктеу

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 381-V Заңы (2018.04.07. берілген өзгерістермен)

31.10.2015 Жүктеу
«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сәуірдегі № 405-ІІ Заңы (2019.08.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 25.04.2003 Жүктеу
«Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 14 қаңтардағы № 67-V Заңы (2019.01.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 14.01.2013 Жүктеу
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы № 407-IV Заңы (2019.10.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 18.02.2011 Жүктеу
«Қазақстан Республикасының патент заңы» Қазақстан Республикасының 1999 ж. 16 шілдедегі № 427-I Заңы (2019.21.01. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 16.07.1999 Жүктеу

ҚР Үкіметінің қаулылары, ҚР БҒМ ережелері


«Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы (2018.12.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 20.04.2011 Жүктеу
«Шетелге, оның ішінде академиялық оралымдылық шеңберінде оқытуға жіберу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығы (2019.03.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 19.11.2008 Жүктеу
«Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығы (2018.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 17.06.2015 Жүктеу
«Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы (2019.09.01. берілген өзгерістермен) 30.10.2018 Жүктеу
Қаржы ұйымдары беретін білім беру кредиттерін кепілдендіру қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 248 Қаулысы 21.02.2012 Жүктеу
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыстар беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 506 бұйрығы (2018.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 04.12.2014 Жүктеу
Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы № 1270 Қаулысы (2018.24.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 24.12.2007 Жүктеу
«Іс қағаздарды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет министрінің м.а. 2014 жылғы 7 наурыздағы № 97 бұйрығы (2016.27.05. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 07.03.2014 Жүктеу
«Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы (2018.31.10. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 20.01.2015 Жүктеу
Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 16 қазандағы № 420 бұйрығы (2018.29.10. берілген өзгерістермен) 16.10.2013 Жүктеу
«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы (2019.05.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 20.03.2015 Жүктеу
Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда байқау кеңесін құру қағидаларын, байқау кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Байқау кеңесінің мүшелерін конкурстық іріктеу және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 113 бұйрығы (2018.26.02. берілген өзгерістермен толықтырулармен)
20.02.2015 Жүктеу
Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығы(2017.27.12. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 24.07.2012 Жүктеу
«Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 Қаулысы (2018.16.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 30.05.2012 Жүктеу
«Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметі және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 21 желтоқсандағы № 644 Бұйрығы 21.12.2007 Жүктеу
«Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы (2018.02.04. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 27.07.2017 Жүктеу

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Университет туралы Университет Нормативтік құжаттар ҚР Үкіметінің Заңдары, Ережелері, Қаулылары