Білім беру мекемесін іргелі білімдер мен инновациялық тәсілдерді қолданушы бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету.

ҚР БҒМ мақсаты: Қазақстанның жоғары білім сапасы 2020 жылға қарай білім саласындағы үздік әлемдік практикаға сай болады.

ҚМПИ мақсаты: Заманауи талаптар деңгейінде кәсіби құзіреттіліктері бар жаңа формациядағы мамандармен білім беру мекемелерін қамтамасыз ету үшін, жоо функционалдық қызметін жүзеге асыру.

Мақсатты индикатор Көрсеткіш

Міндеті: Аймақтың жоғары білімінің даму деңгейі туралы куәландыру және жоо-ның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында ҚМПИ беделін көтеру.

ЖОО рейтингі.

Жауаптылар: Кафедра меңгерушілері, оқу үдерісін жоспарлау және инновациялық даму бөлімі

Ақпарат көзі: Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА).

2015-4 орын, 2016-4 орын (факт), 2017-4 орын, 2018-3 орын, 2019-3 орын, 2020-3 орын, 2021-3 орын.

Білім беру бағдарламаларының рейтингі.

Жауаптылар: Кафедра меңгерушісі.

Ақпарат көзі: БСҚА.

Биология: 2015-5 орын, 2016-3 орын (факт), 2017-3 орын, 2018-3 орын, 2019-3 орын, 2020-3 орын, 2021-3 орын.

Құқық және экономика негіздері: 2015-1 орын, 2016-3 орын (факт), 2017-2 орын, 2018-2 орын, 2019-2 орын, 2020-2 орын, 2021-1 орын.

Химия: 2016-6 орын (факт), 2017-6 орын, 2018-6 орын, 2019-5 орын, 2020-5 орын, 2021-5 орын.

Тарих: 2015-3 орын, 2016-5 орын (факт), 2017-4 орын, 2018-3 орын, 2019-3 орын, 2020-3 орын, 2021-2 орын.

Педагогика және психология: 2015-7 орын, 2016-6 орын (факт), 2017-5 орын, 2018-5 орын, 2019-5 орын, 2020-4 орын, 2021-4 орын.

Дене тәрбиесі және спорт: 2015-3 орын, 2016-7 орын (факт), 2017-7 орын, 2018-6 орын, 2019-5 орын, 2020-4 орын, 2021-3 орын.

Шетел тілі: екі шетел тілі: 2015-10 орын, 2016-9 орын (факт), 2017-8 орын , 2018-8 орын, 2019-7 орын, 2020-7 орын, 2021-6 орын.

Аккредиттаудан өткен жоо мамандықтары.

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі.

Ақпарат көзі: БСҚА.

2015 – 23 мамандық, 2019 – 22 мамандық, 2020 – 1 мамандық.

Аккредиттелмеген мамандықтар санының төмендеуі

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі.

Ақпарат көзі: БСҚА.

 2018 – 23 мамандық, 2019 – 1 мамандық.

Оқытушылар мен қызметкерлердің телеарна, радиода сөз сөйлеуі, басылым беттеріндегі мақалалары.

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі, бөлімше жетекшілері.

Ақпарат көзі: Статистикалық деректер.

2015-115, 2016-131, 2017-138, 2018-145, 2019-153, 2020-160, 2021-165.

ҚР БҒМ міндеті: Мемлекеттің индустриалдық-инновациялық қажеттіліктеріне сай жоғары білімді және жоғары білімнен кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету

ҚМПИ міндеті: Кәсіби білімі, шеберлігі және дағдысы бар бәсекеге қабілетті кадрларлы сапалы даярлауды қамтамасыз ету

Бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар саны

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі.

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі

2015-2843, 2016-3100, 2017-3500, 2018-3600, 2019-3700, 2020-3800, 2021-3900.

Жоғары білімді жұмысқа орналасқан түлектер саны

Жауаптылар: Практика және жұмыспен қамту бөлімі.

Ақпарат көзі: Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы.

2015-846, 2016-722, 2017-730, 2018-745, 2019-750, 2020-760, 2021-770.

Мемлекеттік тапсырыс негізінде бакалавриат бағдарламасы бойынша білім алушылар саны

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі

2015-1343, 2016-1247, 2017-1500, 2018-1500, 2019-1500, 2020-1500, 2021-1500.

Оқудан шығарылған студент үлестерінің төмендеуі

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі

2015-16%, 2016-15%, 2017-14%, 2018-13%, 2019-12%, 2020-11%, 2021-10%.

Бірыңғай кітапхана қорын толықтыру мақсатында заманауи ғылыми, оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер алу

Жауаптылар: Ақпараттық-кітапхана орталығы

Ақпарат көзі: Кафедра өтінімдері бойынша жинақтаудың тақырыптық жоспары.

2015-427000 дана, 2016-432000 дана, 2017-437500 дана, 2018-442500 дана, 2019-447500 дана, 2020-452500 дана, 2021-453000 дана.

Кітапхана қорын электрондық басылымдармен толықтыру

Жауаптылар: Ақпараттық-кітапхана орталығы

Ақпарат көзі: Кафедра өтінімдері бойынша ақпараттық-кітапхана орталығының жинақтау тақырыптық жоспары.

2015-1825 атауы, 2016-1915 атауы, 2017-2005 атауы, 2018-2105 атауы, 2019-2205 атауы, 2020-2305 атауы, 2021-2405 атауы.

Ағылшын тілінде білім алушы студенттер санының артуы

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі

2015-52, 2016-62, 2017-89, 2018-105, 2019-120, 2020-132, 2021-150.

Ерекше білімді қажет ететін студенттердің білім алуы үшін тең жағдай және кедергісіз қол жеткізуге жағдай жасаған жоо мамандықтары

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік орталығы.

2015-5, 2016-10, 2017-15, 2018-17, 2019-19, 2020-20, 2021-23.

Жоо жүйесінде шетелдік студенттердің, оның ішінде коммерциялық негізде білім алушы студенттер санының артуы

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі.

2015-10, 2016-13, 2017-15, 2018-18, 2019-20, 2020-22, 2021-25.

Практикалық мәні жоқ, ескірген пәндерді алып тастау мақсатында оқу жоспарларын талдау

Жауаптылар: кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік орталығы.

2015-5, 2016-8, 2017-13, 2018-15, 2019-18, 2020-20, 2021-23.

Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасына білім алушылардың қатысуы

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі.

2015-6, 2016-1, 2017-6, 2018-6, 2019-7, 2020-8, 2021-10.

Ішкі академиялық ұтқырлық бағдарламасына білім алушылардың қатысуы

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Тіркеу офисі.

2015-14, 2016-20, 2017-20, 2018-22, 2019-24, 2020-25, 2021-27.

Өндірістік практиканы базалармен қамтамасыз ету үшін кейін  жұмыспен қамту мүмкіндігімен жұмыс берушілермен келісімшарттар санын арттыру

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Практика және жұмыспен қамту орталығы.

2015-476, 2016-510, 2017-598, 2018-695, 2019-731, 2020-802, 2021-812.

Заманауи зертханалық жабдықтармен дәрісханалардың қамтамасыз етілу үлесі

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Мемлекеттік сатып алу бөлімі.

2015-80,5%, 2016-80,6%, 2017-80,7%, 2018-80,8%, 2019-80,9%, 2020-81%, 2021-81,5%.

ҚР БҒМ міндеті: Жоғары білімнің еуропалық аймағына біріктіруді қамтамасыз ету

ҚМПИ міндеті: Әлемдік үрдіс контексінде жоо білімінің мазмұнын жаңғырту

Салалық және кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламалары санын арттыру

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-0, 2016-0, 2017-1, 2018-2, 2019-3, 2020-4, 2021-5.

Педагогикалық мамандықтар бойынша үш тілде жүзеге асырылатын жоғары білімнің білім беру бағдарламалары санын арттыру

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-2, 2016-3, 2017-4, 2018-4, 2019-5, 2020-5, 2021-6.

Екідипломдық білім бойынша бағдарламалар санын арттыру

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-0, 2016-1, 2017-2, 2018-2, 2019-3, 2020-3, 2021-4.

Біріктірілген мектеп курстарын оқыту теориясы және технологиясы бойынша біріктірілген курстар мен жаттығу сабақтарын әзірлеу

Жауаптылар: кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-10, 2016-12, 2017-14, 2018-15, 2019-17, 2020-19, 2021-21.

Виртуалды зертханалық жұмыстар мен модельдеу бағдарламаларын әзірлеу

Жауаптылар: кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-10, 2016-12, 2017-14, 2018-16, 2019-18, 2020-20, 2021-22.

ҚМПИ міндеті: Кадр әлеуетін дамыту

Өрлеу республикалық орталығы, НЗМ, Қосымша білім беру орталықтарында (ҚМПИ) оқытушылардың біліктілігін арттыру

Жауаптылар: Қосымша білім беру орталығы

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-30, 2016-35, 2017-40, 2018-45, 2019-50, 2020-55, 2021-60.

Ағылшын тілінде сабақ беретін профессор-оқытушылар құрамы санын арттыру

Жауаптылар: Қосымша білім беру орталығы

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-8, 2016-10, 2017-12, 2018-13, 2019-15, 2020-16, 2021-17.

ЖОО-да жұмыс істеуге шетел оқытушыларын тарту

Жауаптылар: Декандар, кафедра меңгерушісі

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-1, 2016-2, 2017-3, 2018-4, 2019-5, 2020-6, 2021-7.

Профессор-оқытушылар құрамы әзірлеп, жариялаған оқу, оқу-әдістемелік және әдістемелік құралдарды баспадан шығаруды көбейту

Жауаптылар: Зав.кафедрой

Ақпарат көзі: Оқу-әдістемелік басқарма.

2015-55, 2016-60, 2017-62, 2018-65, 2019-68, 2020-70, 2021-75.

Профессор-оқытушылар құрамының материалдық және моральдық ынталандыру бағдарламаларын жетілдіру. Профессор-оқытушылар құрамының еңбек ұйымына қанағаттанушылық деңгейі, %

Жауаптылар: ЖОО әкімшілігі

Ақпарат көзі: Сауалнамалық деректер

2015-85%, 2016-86%, 2017-87%, 2018-88%, 2019-90%, 2020-95%, 2021-100%.

Біздің мекен жайымыз

110000, Қостанай қаласы,
Тәуелсіздік көшесі 118

  • Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55

Біз әлеуметтік желідеміз

Вы здесь: Главная Университет туралы Университет Стратегиялық даму жоспары Білім беру мекемесін іргелі білімдер мен инновациялық тәсілдерді қолданушы бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету